Fitness For Youth

Projekt „Fitness For Youth“ je zaměřen na edukaci mládeže. Cílem tohoto projektu je motivovat mládež ke zdravému a správnému pohybu a také je poučit o základech správné a zdravé výživy. Tím jim zlepšit celkovou kvalitu života.
Web: http://www.fitnessforyouth.eu/
FB: https://www.facebook.com/FitnessForYouth/

The project „Fitness For Youth“ is focused on education of youth. The aim of this project is to motivate young people to exercise well and to learn about the basics of good and healthy nutrition. This will improve them overall quality of life.
Web: http://www.fitnessforyouth.eu/
FB: https://www.facebook.com/FitnessForYouth/

Stop Doping Abuse

Cílem projektu „Stop Doping Abuse“ je informovat mládež o hrozbách a nebezpečí při zneužívání zakázaných látek. Jakými jsou jak látky zvyšující sportovní výkonnost, tak drogy určené pro mentální výkonnost či relaxaci.

The aim of the project „Stop Doping Abuse“ is to inform young people about the threats and dangers of substance abuse. Such as both sports performance enhancers and drugs designed for mental performance or relaxation..

Website: http://stopdoping.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/Stopka-dopingu-107169534322051

Instagram: https://www.instagram.com/stopka_dopinku/

@stopka_dopinku

Sport is a tool for social inclusion

Do tohoto projektu se zapojilo celkem 8 zemí, které se snaží aktivně podporovat a rozvíjet mládež, která má znevýhodněné zázemí. Cílovou skupinou je mládež od 18-40 let. Mezi hlavní cíle projektu patří: zlepšovat sebevědomí a dovednosti mladých lidí, dělat je více otevřenými, podporovat vztahy mezi lidmi a upřednostnit kreativitu.

The project with a partnership of 8 European countries, focuses on the idea that young people can do sport in order to increase social inclusion. The main target group in terms of end-users is youth 18-40, from socially disadvantaged backgrounds. The project aims to: strengthen the capacity of youth workers and youth organizations in working with/for social inclusion, improve their personal skills, making them more open-minded, boost active citizenship of the youth of the 21th-century skills like problem-solving, being active, self-expression, creativity, etc.

https://m.facebook.com/groups/672782846984514?group_view_referrer=search

Website

Sustainability Managers at School

Europe For You is working alongside Euphoria.net and three other EU partners to fulfil a sustainable project aimed at highschools. Sustainability Managers @ Schools, is focused on creating an environment within schools that automatically gets students participating in sustainable activities. Students will participate in a number of activities and promote the topic through engagements within their local community. The goal of the project is to create ECO citizens who will leave school thinking about sustainable ways to do business, look after the planet and consider our fellow humans, as we choose the activities of the future. Follow us on facebook at www.facebook.com/SustainabilityManagers