Europe fro you, z.s. je dobrovolná, nevládní, nezisková aliance občanů zastupujících zastánce spolupráce v oblasti vzdělávání, kultury a aktivního občanství s cílem aktivního rozvoje, propagace a poskytování charitativní práce ve výše uvedených oblastech.

Hlavními cíli sdružení jsou

a) vzdělávání,

b) kulturní aktivity,

c) aktivní občanství

d) charitativní nezisková práce

e) sport

Asociační rada má zkušené členy Erasmus + a mnoho anglicky mluvících spolupracovníků v České republice. Má síť českých, evropských a tureckých spolupracujících institucí s podobnými cíli. Evrope for you, z.s. má dvě základny. Najdete je v západočeském a jihočeském regionu.

Naše organizace má vysoce motivované příznivce a spolupracující profesionály v nejdůležitějších lékařských a vzdělávacích institucích v regionu, jako je Fakultní nemocnice v Plzni nebo SZŠ a VOŠZ Plzeň, Karlovarská 99 (Střední zdravotnická škola a lékařská střední škola) v Plzni atd. A soukromé subjekty jako KWK FIT spol. s r.o.

Europe for you, z.s. má rostoucí síť spolupracujících institucí a spolupracujících partnerských organizací spolupracujících zejména v rámci rozsáhlého šíření svých neziskových aktivit, jako je podpora zdravého životního stylu, zdravé výživy, sportu, zapojení mladých lidí do sportovních aktivit, boj proti užívání steroidů a dalších nelegálních drog, včetně prezentace jejich alternativ, nabídka online nástrojů pro neformální vzdělávání atd.